عنوان صفحه

دعوت به مشارکت داوطلبانه کارکنان صنعت پتروشیمی در حوزه های مسئولیت اجتماعی

با عنایت به استراتژی های مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی که به تایید شورای عالی مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی رسیده است، دبیرخانه مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی در نظر دارد در جهت تحقق هدف استراتژیک"فرهنگ سازی کارکنان و جامعه" نسبت به شناسایی همکاران داوطلبی که در قالب صندوق های خیریه، گروه‌های کاری جهادی و سایر عناوین به عنوان یک فعال اجتماعی جدای از شغل سازمانی فعالیت می نمایند، اقدام نماید.

در این راستا و با توجه به یکی از شاخص های این هدف استراتژیک، با عنوان "میزان مشارکت داوطلبانه کارکنان صنعت پتروشیمی"، برنامه های توانمندسازی برای نقاط مختلف کشور تدارک دیده شده است. این برنامه ها و ضرورت اطمینان از انجام آن، دبیرخانه را بر آن داشت که از ظرفیت همکاران داوطلب فعال در حوزه های مختلف اجتماعی برای موضوعات مربیگری، راهبری شغلی و پیگیری موضوعات مختلف در نقاط هدف استفاده نماید.

لذا از همه همکاران شاغل در صنعت پتروشیمی که در قالب گروه ها، صندوق ها و بخش های مختلف فعال می باشند و یا تمایل به همکاری در اجرای طرح های در دست اقدام را دارند تقاضا می گردد نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام و متناسب با تمایل خود، نحوه مشارکت در امور مربوطه را در قالب همان صندوق-های مورد فعالیت و یا فعالیت‌های داوطلبانه ای که توسط دبیرخانه مسئولیت اجتماعی اعلام می گردد، ارائه نمایند. لازم به ذکر است به منظور هم افزایی، جلوگیری از دوباره کاری و ارزش افزایی اقدامات صندوق های فعال در مناطق مختلف، با استفاده از گروه‌های مشاور ذیصلاح، نسبت به تشکیل مجمع خیرین کارکنان صنعت پتروشیمی با مدیریت خود کارکنان فعال در مناطق مختلف عملیاتی اقدام گردد تا ضمن هم افزایی و انتقال تجارب، اثربخشی صندوق های خیریه و گروه های فعال اجتماعی مناطق مختلف را، با همکاری خود کارکنان در جهت ریشه کنی فقر و افزایش سطح رفاه جامعه به کارگیریم.فرم مشخصات فردی داوطلبان(پر کردن گزینه های ستاره دار الزامی می باشد)


Asset 11
نام:
*
نام خانوادگی:
*
تاریخ تولد:
*
کدملی:
*
محل صدور شناسنامه:
*
جنسیت:
زن مرد
عنوان شغلی/سمت سازمانی:
*
مدرک تحصیلی:
*
رشته تحصیلی:
*
شهر محل سکونت:
*
شماره تلفن/ شماره همراه:
*
محل کار:
*
تلفن محل کار:
آدرس پست الکترونیک:
آشنایی با زبان انگلیسی:

با کدام زبان خارجی دیگر آشنایی دارید؟
عربی چینی روسی آلمانی فرانسه ژاپنی ترکی سایر

آیا در یکی از صندوق های خیریه عضو هستید؟
بلیخیر
در صورت عضویت در صندوقی خاص، نام آنرا عنوان کنید.
میزان مشارکت در صندوق:
ریال
آیا میتوانید به منظور خدمات داوطلبانه سفر کنید؟
بلی خیر
اگر مهارت خاصی را دارا هستید عنوان نمایید.
برای کدامیک از زمینه ها تمایل به ارائه خدمات داوطلبانه دارید؟
مهارت(خدمات فنی و تخصصی)
حمایت (مالی و مادی)
آموزش مهارت
هدایت(خدمات فکری، برنامه ریزی، مشورتی، مدیریتی)
مشارکت (خدماتی و اجرایی)
آمار نیازسنجی
ایجاد شبکه مجازی فروش برای کمک به مشاغل خانگی
امداد و نجات
در صورت تمایل به آموزش مهارت، عنوان مهارت را نام ببرید.